Skip to main content

Polistyren ekstrudowany

Eco XPS Orange

Zagadnienie termoizolacji jest niezwykle ważne, biorąc pod uwagę ceny energii i koszty, jakie ponosi nasza planeta przy jej wytwarzaniu. Stąd nasza propozycja polistyrenu ekstrudowanego Eco XPS Orange – materiału izolacyjnego odpornego na ściskanie i wilgoć. Polistyren XPS to jakość i trwałość na lata, również w miejscach narażonych na napór wody lub gruntu.

Wymiary
 • Długość: 1250 mm
 • Szerokość: 600 mm
 • Grubość: 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 150 mm, 160 mm

Podstawowe parametry
 • Zgodny z normą EN 13164
 • Klasa ogniowa: E (budowlany), F (techniczny)
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λD:
  • 0,033 W/(m·K) dla grubości < 40 mm
  • 0,035 W/(m·K) dla grubości 40-60 mm
  • 0,035 W/(m·K) dla grubości 80-120 mm
 • Wytrzymałość na ściskanie:
  • 20 mm: ≥ 200 kPa
  • 30-120 mm: ≥ 300 kPa
 • Długotrwała nasiąkliwość wodą po całkowitym zanurzeniu:
  • WL(T) ≤ 0,7% objętości dla 20-120 mm
  • WL(T) ≤ 1,5% objętości dla 140-160 mm
 • Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych: ≥ 200 kPa
 • Pełzanie przy ściskaniu: CC(2/1,5/50)100
 • Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: 150

Zastosowanie
 • Ocieplanie budynków
 • Produkcja płyt warstwowych (sandwich)
 • Izolacja cieplna drzwi (XPS techniczny)
 • Izolacja cieplna instalacji i urządzeń przemysłowych
 • Izolacja obwodowa ścian poniżej poziomu gruntu
 • Izolacja podłóg i posadzek, ław i płyt fundamentowych oraz:
  • dachów o odwróconym układzie warstw, dachów zielonych
  • ciągów komunikacyjnych i parkingów
  • tarasów, balkonów i loggii.

Cechy produktu
 • Dostępny w wersji budowlanej i technicznej (o podwyższonych standardach dot. tolerancji wymiarów)
 • Odporny na parcie hydrostatyczne wywoływane przez wody zaskórne i gruntowe (w przypadku izolacji fundamentów)
 • Odporny na boczny napór samego gruntu na ławy fundamentowe oraz jego zamarzanie i odmarzanie
 • Nie zmienia właściwości mechanicznych pod wpływem promieni UV
 • Dzięki antypirenom w składzie, w przypadku pożaru materiał topi się, a nie pali, przez co nie rozprzestrzenia ognia
 • Dzięki zwartej, zamkniętej strukturze, nie przepuszcza wody i jest odporny na korozję biologiczną
 • Powierzchnia o doskonałej przyczepności pozwala w łatwy sposób zamontować polistyren
 • Proste brzegi lub łączenia na „L” zwiększają wachlarz zastosowań polistyrenu Eco XPS Blue
 • Podobnie – powierzchnia gładka lub z rowkami zwiększającymi adhezję
 • Trwały, wytrzymuje próbę czasu, nie gnije i nie ulega utlenianiu
 • Nie wydziela szkodliwych substancji, podlega recyklingowi.

Obróbka i sposób montażu:
 • mocowanie i łączenie na klej
 • za pomocą kołków talerzowych
 • cięcie, zwłaszcza na gorąco
 • wiercenie
 • frezowanie
 • szlifowanie
 • malowanie farbami wodnymi
 • tynkowanie po zabezpieczeniu siatką

Eco XPS Orange to izolacyjny styropian XPS z zamkniętą strukturą komórkową, w postaci płyt. Produkcja Eco XPS Orange opiera się na fizycznym rozszerzeniu stopionego tworzywa sztucznego w wytłaczarce, gdzie temperatura, ciśnienie, stopiony materiał i ilości środków porotwórczych są kontrolowane w sposób ciągły. Zamknięta struktura komórkowa paneli wyprodukowanych przy użyciu tej technologii oraz dodatki zmieszane z polistyrenem decydują o doskonałych, długotrwałych parametrach technicznych.

Zapytaj o produkt

Manager Sprzedaży Region Południe Polski

Piotr Grabarz

Manager Sprzedaży Region Północ Polski

Piotr Krzymiński

Kierownik wsparcia projektowego & BIM

Rafał Łachański

Manager Sprzedaży Region Centralna Polska

Kinga Berdańska

Do pobrania