Skip to main content

Izolacja termiczna i hydroizolacja

Proces ograniczania strat i zysków ciepła w budynkach i instalacjach to izolacja termiczna (cieplna). Od strony technicznej, izolacja cieplna jest stosowana w celu zmniejszenia wymiany ciepła między dwoma środowiskami o różnych temperaturach. Hydroizolacja to warstwa ochronna zapobiegająca przesączaniu się wody do konstrukcji i/lub wnętrza budynku, a czasem również dyfuzji pary wodnej w nieodpowiednim kierunku. Izolacja termiczna jest ściśle powiązana z hydroizolacją. Zawilgocenie warstwy termoizolacyjnej ściany lub fundamentów wpływa na znaczne pogorszenie się parametrów termoizolacyjności przegrody. Z drugiej strony zbyt cienka warstwa materiału termoizolacyjnego może powodować wystąpienie punktu rosy (skraplania się pary wodnej) w przegrodzie, a nie na zewnątrz budynku i zawilgocenie, a w efekcie – zagrzybienie ścian. Jeden materiał może spełniać funkcję zarówno izolacji termicznej, jak i hydroizolacji.

Korzyści z odpowiednio wykonanej izolacji termicznej i hydroizolacji

Odpowiednio wykonana izolacja termiczna wraz z hydroizolacją w znacznym stopniu wpływają na żywotność budynku i zapewniają jego użytkownikom zdrowe i komfortowe wnętrza. W tym miejscu należy podkreślić, że przemarzanie i związane z nim zawilgocenie przegród czy fundamentów, powodując korozję (również biologiczną), może osłabiać konstrukcję nośną budynku! Izolacja termiczna umożliwia też uzyskanie dużych oszczędności kosztów paliwa opałowego i chłodzenia w trakcie użytkowania budynku. Do ogrzewania budynków w dużej mierze wykorzystywane są paliwa kopalne. Gazy uwalniane w wyniku spalania paliw kopalnych powodują zanieczyszczenie powietrza i globalne ocieplenie. Zmniejszenie ilości energii zużywanej na tworzenie komfortowych warunków mieszkalnych przy zastosowaniu materiałów termoizolacyjnych zapobiega wzrostowi globalnego ocieplenia i zanieczyszczenia powietrza. Izolacja termiczna (cieplna) i związana z nią hydroizolacja, wykonana zgodnie z przepisami, przynosi wiele korzyści jednostkom oraz całym krajom. Najważniejszą z nich jest wkład izolacji cieplnej w oszczędność energii i związanych z nią oszczędności finansowych i ekologii.

Elementy budynku, w których stosuje się izolację termiczną oraz hydroizolację

Aby zaoszczędzić energię zużywaną na ogrzewanie i chłodzenie budynku, należy zaizolować:

  • ściany zewnętrzne głównej bryły budynku
  • ściany przylegające do nieogrzewanych części budynku, np. garaży
  • dachy skośne i płaskie
  • stropy zimnych poddaszy
  • tarasy oparte na mieszkalnych częściach budynku
  • ławy i płyty fundamentowe
  • piwnice
  • stropy na nieogrzewanych częściach budynku
  • rury instalacyjne i kanały wentylacyjne
  • okna

Dzięki zastosowaniu specjalnie powlekanych szyb zespolonych i ocieplonej stolarki, ograniczane są straty ciepła przez okna w okresie zimowym, a w lecie – dopływ ciepła słonecznego do budynku. Aby w pełni wykorzystać zalety izolacji termicznej, należy zaizolować wszystkie ściany, podłogi i dachy, które mają kontakt z zimnymi częściami budynków, a jednocześnie nagrzewającymi się latem. Odpowiednio wykonane i osadzone okna (tzw. ciepły montaż) wzmacniają efektywność izolacji.


Jak wykonać izolację ścian?

Izolację w ścianach można wykonać od zewnątrz, wewnątrz lub pomiędzy dwiema warstwami ścian budynku, najczęściej poprzez montaż różnych materiałów (wełna kamienna, wełna szklana, polistyren ekstrudowany lub ekspandowany, wełna drzewna, gruba i miękka płyta pilśniowa) oraz – w przypadku konstrukcji szkieletowych – zastosowanie uniwersalnych płyt konstrukcyjnych czy poszyciowych o niskim współczynniku przewodności cieplnej, takich jak płyty magnezowe (w pogrubieniach będą linki do naszych produktów). Ponieważ materiały termoizolacyjne można mocować na całej elewacji, przy zastosowaniach zewnętrznych jest najmniejsze ryzyko powstawania mostków termicznych. Przy montażu izolacji termicznej po zewnętrznej stronie budynku, ściany pozostają ciepłe i nie dochodzi do kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody.

Izolacja termiczna montowana między dwiema ścianami lub wewnątrz przegrody jest preferowana w konstrukcjach takich jak domki letniskowe, używanych przez stosunkowo krótki czas w ciągu roku. Przy takim rozwiązaniu, materiały/płyty termoizolacyjne są nakładane wewnątrz przegrody. W takich zastosowaniach należy przedsięwziąć środki ostrożności, zapobiegające powstawaniu mostków termicznych i przeprowadzić badanie kondensacji w celu ustalenia, czy istnieje potrzeba zastosowania paroizolacji.

Izolacja termiczna, a także związana z nią hydroizolacja, nie powinna być postrzegana jako proces wykonywany po etapie budowy przez zastosowanie różnych materiałów izolacyjnych. Izolacja termiczna to proces, który należy rozpocząć już na etapie projektowania budynku. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na utratę ciepła są czynniki środowiskowe, w których znajduje się budynek, a projektanci powinni je uwzględnić. Ważne jest tutaj również zagadnienie ścian otwartych dyfuzyjnie.


Do czego służą materiały izolacyjne?

Głównym zadaniem wyrobów termoizolacyjnych jest zwiększenie oporności przewodzenia ciepła elementów budowlanych. Właściwości izolacyjne tych produktów są określane przez ich współczynniki przewodzenia ciepła. Im niższy współczynnik przewodzenia ciepła, tym wyższe właściwości izolacyjne produktu. Z tego powodu pożądane jest, aby współczynnik przewodzenia ciepła wyrobów izolacyjnych był niski. Istotną rolę w doborze materiału do izolacji cieplnej odgrywają również parametry tłumienia dźwięku, odporność na ogień, nasiąkliwość, odporność na zamarzanie i rozmrażanie, wytrzymałość na ściskanie w zastosowaniach pod obciążeniem (np. fundamentów). Niektóre parametry, takie jak hydroizolacyjność lub dyfuzyjność, w bardzo istotny sposób wpływają na termoizolacyjność materiału. Łatwość użytkowania i ekonomiczność to kolejne cechy poszukiwane w produktach do izolacji termicznej i hydroizolacji.

Produkty w kategorii: Eco XPS Blue, Eco XPS Orange – za chwilę będą też maty do hydroizolacji.

Zapytaj o produkty

Regionalny Kierownik Sprzedaży
Region Południe

Piotr Grabarz

Dyrektor Handlowy
Region Północ

Emil Kłosowski