Skip to main content

Płyta gipsowa z włóknem szklanym

Suprema BoardeX Roof

Innowacyjna konstrukcyjna płyta dachowa zintegrowana z specjalną białą siatką z włókna szklanego na tylnej powierzchni. Zastępuje tradycyjne płyty OSB lub drewno jako podłoże pod materiały dachowe, takie jak dachówki czy gonty. Dzięki klasyfikacji reakcji ogniowej klasy A1 spełnia wymagania dotyczące odporności na ogień. Płyta Suprema BoardeX Roof skutecznie hamuje wzrost pleśni, zapewniając trwałość i ochronę dachu. Posiada również wysoką izolacyjność termiczną, przyczyniając się do efektywności energetycznej budynku.

Wymiary
 • Długość: 1830 mm
 • Szerokość: 1200 mm
 • Grubość:  15 mm

Podstawowe parametry
 • Gęstość: ≤ 900 kg/m3
 • Średnia waga: 13,5 kg/m2
 • Klasa reakcji na ogień: A1 
 • Wytrzymałość na rozciąganie śruby (zgodnie z normą ASTM C177): > 400 N
 • Wytrzymałość na ściskanie: 8 Mpa
 • Wytrzymałość na zginanie (prostopadle): ≥ 1000 N
 • Wytrzymałość na zginanie (wzdłuż): ≥ 1000 N
 • Absorpcja wody z powierzchni: ≤ 100 gr/m2 (zgodnie z normą EN 520)
 • Całkowita absorpcja wody (względem wagi): „≤ 5% zgodnie z normą EN 15283-1, H1”
 • Promień zginania: 3 mt
 • Odporność na pleśń: 10 * (zgodnie z ASTM D 3272-12)
 • Współczynnik odporności na przenikanie pary wodnej: 10
 • Przewodnictwo cieplne: „0,25 W/m.K”

Zastosowanie
 • Pod dowolnym systemem pokrycia dachowego.
 • Materiał do elewacji:
 • Konstrukcje sklepienne

Cechy produktu
 • Bezpieczeństwo pożarowe
 • Wytrzymałość mechaniczna
 • Odporność na ogień
 • Odporność na pleśń
 • Łatwość w obróbce

Obróbka i sposób montażu:
 • Montaż: Płyta jest mocowana na systemie dachowym, takim jak krokwie lub więźby, zachowując odstęp między elementami nośnymi, który wynosi 40 cm dla płyty o grubości 15 mm. Płyty muszą być dokładnie przymocowane do systemu nośnego, aby zapewnić stabilność i trwałość dachu.
 • Obróbka: Boki płyt powinny być jak najbliżej siebie, aby uniknąć tworzenia szczelin między nimi. Podczas układania dachówek lub innych materiałów pokrycia dachowego, płyty również muszą być przymocowane do systemu nośnego.

Suprema Boandex Roof posiada gładką powierzchnię podstawową, która umożliwia łatwe zamocowanie na systemie dachowym. Może być stosowana w różnych aplikacjach dachowych, zapewniając stabilność, ochronę przeciwpożarową i wysoką izolację termiczną. 


Zapytaj o produkt

Manager Sprzedaży Region Południe Polski

Piotr Grabarz

Manager Sprzedaży Region Północ Polski

Piotr Krzymiński

Kierownik wsparcia projektowego & BIM

Rafał Łachański

Manager Sprzedaży Region Centralna Polska

Kinga Berdańska

Do pobrania

Ekologiczne

Obojętne dla zdrowia i środowiska naturalnego.

Ognioodporne

Nie rozprzestrzeniają ognia, nie wydzielają toksycznych oparów.

Odporne na wilgoć

Nie kumulują wody; są biostabilne i antyseptyczne.

Dźwiękoizolacyjne

Dobrze izolują hałasy z powietrza i/lub dźwięki uderzeniowe.

Otwarte dyfuzyjnie

Przepuszczają parę wodną w optymalnym stopniu.

Trwałe

Wytrzymują próbę czasu w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.