Skip to main content

Korzenie firmy Suprema Eco Solutions sięgają 2004 roku, bowiem już wtedy zaczęliśmy działać na rynku materiałów budowlanych i poszerzać wiedzę o innowacjach w budownictwie. Obecna nazwa związana jest z kierunkiem, w jakim dążymy. W doborze produktów kierujemy się ich maksymalnym bezpieczeństwem dla zdrowia i środowiska oraz trwałością i odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Twórca płyt suprema, nasza inspiracja

inż. Zdzisław Krudzielski

Inżynier, urodzony 5 lipca 1881 r., syn Tomasza, dra praw i Stanisławy, ożeniony z Eleonorą Turlińską. Prywatny inżynier na Bukowinie 1905, komisarz maszyn i kotłów w Austriackim Rządzie Bukowińskim. Kapitan Wojsk Pancernych w latach 1914-18. W latach 1918-19 kapitan w Polskiej Armii. Od 1919 dyrektor Fabryki Portland Cementu S.A. w Szczakowej. Honorowy obywatel Szczakowej. Członek Rady pow. Chrzanów. Zastępca członka Senatu RP. Członek Izby Przemysłowo-Handlowej Kraków. Wiceprezes Krakowskiego Związku Przemysłowców. Autor artykułów branżowych w miesięcznikach „Beton” i „Gazeta Handlowa”. Posiadacz patentów: nr 18325 o cegłach z palonego prasowanego dolomitu i nr 21608 o produkcji magnetytu z dolomitu. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi i inne polskie i austriackie odznaczenia.

Takie informacje o Inżynierze Zdzisławie Krudzielskim, przemysłowcu, wizjonerze i społeczniku w 1937 r. zamieszczono w międzynarodowej encyklopedii ludzi wybitnych w różnych dziedzinach, wydanej w Zurychu pod tytułem „Who’s Who”.

Twórca płyt suprema, nasza inspiracja

inż. Zdzisław Krudzielski

Inżynier, urodzony 5 lipca 1881 r., syn Tomasza, dra praw i Stanisławy, ożeniony z Eleonorą Turlińską. Prywatny inżynier na Bukowinie 1905, komisarz maszyn i kotłów w Austriackim Rządzie Bukowińskim. Kapitan Wojsk Pancernych w latach 1914-18. W latach 1918-19 kapitan w Polskiej Armii. Od 1919 dyrektor Fabryki Portland Cementu S.A. w Szczakowej. Honorowy obywatel Szczakowej. Członek Rady pow. Chrzanów. Zastępca członka Senatu RP. Członek Izby Przemysłowo-Handlowej Kraków. Wiceprezes Krakowskiego Związku Przemysłowców. Autor artykułów branżowych w miesięcznikach „Beton” i „Gazeta Handlowa”. Posiadacz patentów: nr 18325 o cegłach z palonego prasowanego dolomitu i nr 21608 o produkcji magnetytu z dolomitu. Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi i inne polskie i austriackie odznaczenia.

Takie informacje o Inżynierze Zdzisławie Krudzielskim, przemysłowcu, wizjonerze i społeczniku w 1937 r. zamieszczono w międzynarodowej encyklopedii ludzi wybitnych w różnych dziedzinach, wydanej w Zurychu pod tytułem „Who’s Who”.

Tradycja
i nowoczesność

Zamierzałem wprowadzić wyrób lekkich płyt drewniano-cementowych do izolacji cieplnej oraz do budowania ścian wewnętrznych i sufitów. Fabryka posiadała wytwórnię beczek do opakowania cementu, wtedy, kiedy jeszcze nie znano worków papierowych. Przy wyrobie klepek i den beczkowych pozostawało wiele odpadków wiór i trocin. Cementu mieliśmy pod dostatkiem, nie można jednak było, dla takiej produkcji, używać normalnego, doskonałego cementu portlandzkiego. Jednak od czasu do czasu zdarzał się brak, to jest niedopał klinkieru, który musiano wyrzucać na hałdę. Teraz ten „brak” zmielony, zmieszany z wiórami i trocinami, skropiony wodą formowaliśmy w odpowiednich formach żelaznych pod naciskiem prasy hydraulicznej na płytę.

Gotowe płyty po paru dniach postoju na stelażach, co zapewniało związanie cementu, były doskonałym materiałem budowlanym. Początkowo pracowaliśmy ręcznie. Po sprawdzeniu u naszych odbiorców, że płyty te nadają się doskonale do robót budowlanych, wykonaliśmy w naszych warsztatach fabrycznych mechaniczną mieszarkę, mechaniczne prasowanie płyt i mechaniczny transport do suszarki. Płyty te nazwałem „Suprema”. Na każdej płycie była ta nazwa uwidoczniona białą farbą. Nazwa ta przyjęła się w całej Polsce.

Zdzisław Krudzielski, Wspomnienia

Płyty suprema w Cementowni Szczakowa produkowane były od 1933 do 1953 r. Później materiał tego rodzaju wytwarzano w Polsce metodą mniej lub bardziej chałupniczą w małych firmach.

Dziś płyty fibrolitowe, jako czysty ekologicznie materiał o wszechstronnie korzystnych właściwościach, przeżywają swój renesans. Świetnie sprawdzają się w konstrukcjach płytowo-ramowych, również jako element przenoszący obciążenia działające prostopadle do płaszczyzny środkowej płyty na układ podporowy.

Technologia
w zgodzie z naturą

Pierwsze płyty wiórowo-cementowe (w tym polska suprema), wytwarzane były z odpadków z przemysłu drzewnego i cementowni. Charakteryzowały się dobrą izolacją cieplną i dźwiękową, ale miały wyjątkowo niską wytrzymałość mechaniczną. Współczesne płyty GreenBoard Suprema® są zaawansowanym technologicznie materiałem, wytwarzanym na najnowszych, sterowanych numerycznie, holenderskich liniach produkcyjnych, ze starannie wyselekcjonowanego i odpowiednio sezonowanego drewna iglastego oraz z wysokiej jakości cementu portlandzkiego, przy czym drewno na wełnę drzewną pochodzi wyłącznie z upraw, które stosują zrównoważoną gospodarkę leśną.

Dostępne są nie tylko w różnych grubościach, ale i gramaturach, co znacznie rozszerza wachlarz ich zastosowań. Spełniają wysokie wymagania budownictwa szkieletowego, również w standardzie modułowym. Są niepalne, odporne na wilgoć, nie pęcznieją, nie wydzielają szkodliwego formaldehydu, a przy tym zachowują korzystne parametry drewna, takie jak niska przewodność termiczna i wysokie ciepło właściwe. Materiał „oddycha”, dzięki czemu nadaje się do konstrukcji ścian otwartych dyfuzyjnie.

Ekologia
i bezpieczeństwo

Ponieważ sektor budowlany generuje ok. 1/3 światowych odpadów, stawiamy na produkty ekologiczne, wytwarzane przy jak najmniejszym stopniu ingerencji w środowisko i w możliwie największym stopniu poddające się recyklingowi. Zarówno płyty GreenBoard Suprema®, jak i inne proponowane przez nas materiały nie wydzielają szkodliwych dla zdrowia i środowiska substancji, takich jak toksyczne związki wiążące (np. żywice formaldehydowe). Drewno wykorzystywane do produkcji naszych płyt budowlanych pochodzi wyłącznie ze zrównoważonych upraw leśnych i posiada certyfikat FSC, a wszystkie produkty przechodzą szereg restrykcyjnych testów, w tym ogniowych.

Dom otwarty na naturę

Z uwagi na konieczność ochrony środowiska naturalnego, naszą inspiracją jest zrównoważony rozwój i gospodarka w obiegu zamkniętym, oparta na materiałach i produktach spełniających szereg rygorystycznych wymagań dotyczących trwałości i możliwości przetwarzania.

W poszukiwaniu rozwiązań przyjaznych naturze, zwróciliśmy się ku tradycyjnym, na pewien czas zapomnianym materiałom, takim jak płyty fibrolitowe, których technologię produkcji w Polsce opracował na początku lat 30. XX w. zespół inżyniera Krudzielskiego w Cementowni Szczakowa. Płyty suprema powracają dziś u nas w wersji zaawansowanej technologicznie i w nazwie firmy.

Wszystkie nasze płyty do konstrukcji szkieletowych zawierają tylko naturalne komponenty i spoiwa mineralne. Mają odpowiednie do zamierzonych zastosowań współczynniki przepuszczalności pary wodnej, co zapewnia otwartość dyfuzyjną. Dzięki temu w budynkach wzniesionych przy ich użyciu nie gromadzi się wilgoć, przegrody nie wydzielają toksycznych związków, a w pomieszczeniach panuje przyjemny mikroklimat.

Misja

Nasi Klienci z sektora budowlanego korzystają z atrakcyjnych warunków współpracy z nami oraz z dedykowanych programów handlowych, które oferujemy. Zawsze dopasowujemy ofertę do indywidualnych wymagań i oczekiwań. Dzięki zastosowaniu elastycznego modelu biznesowego zyskaliśmy szerokie i wierne grono odbiorców naszych produktów. Budujemy trwałe relacje biznesowe, dzięki którym Klienci wracają do nas przy kolejnych inwestycjach budowlanych.

Wiedza

Na potrzeby propagowania ciągle poszerzanej przez nas wiedzy z zakresu budownictwa szkieletowego, ekologicznych rozwiązań i innowacji, publikujemy artykuły, do których śledzenia zapraszamy.

Współpraca

Nasi Klienci z sektora budowlanego korzystają z atrakcyjnych warunków współpracy z nami oraz z dedykowanych programów handlowych, które oferujemy. Zawsze dopasowujemy ofertę do indywidualnych wymagań i oczekiwań. Dzięki zastosowaniu elastycznego modelu biznesowego zyskaliśmy szerokie i wierne grono odbiorców naszych produktów. Budujemy trwałe relacje biznesowe, dzięki którym Klienci wracają do nas przy kolejnych inwestycjach budowlanych.

Zapisz się do newslettera:

Ekologia
i bezpieczeństwo

Ekologia
i bezpieczeństwo

#01

Stawiamy na naturalne składniki i mineralne spoiwa tak, aby proponowane przez nas materiały nie emitowały szkodliwych dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego substancji – ani w procesie produkcji, ani podczas ich użytkowania.

#02

Bardzo ważną kwestią jest też bezpieczeństwo pożarowe – płyty do konstrukcji szkieletowych Suprema Eco Solutions są niepalne lub niezapalne (klasa reakcji na ogień: A1; A2-s1, d0 lub B-s1, d0).

#03

Płyty budowlane Suprema Eco Solutions są naturalnie biostabilne, bez konieczności stosowania chemicznych środków antyseptycznych. W procesie przemiany cementu w beton wytrąca się wodorotlenek wapnia, który tworzy silnie alkaliczne środowisko, nieprzyjazne dla pleśni, grzybów i owadów drążących.

#04

Odporność materiału na wilgoć i odpowiednie parametry dotyczące paroprzepuszczalności pozwalają stosować nasze produkty w różnych układach konstrukcyjnych, a także w pomieszczeniach szczególnie narażonych na działanie wody i w „oddychających” ścianach otwartych dyfuzyjnie.

#05

Nawet bardziej absorbujące wodę płyty fibrolitowe nie pęcznieją, a zachowana higroskopijność znajdującego się w nich drewna wpływa korzystnie na regulację wilgoci w pomieszczeniu, dzięki czemu w budynku tworzy się przyjemny mikroklimat.

#06

Odporny na ściskanie polistyren ekstrudowany Eco XPS o zamkniętej strukturze komórkowej, zastosowany do termoizolacji piwnic, ław czy płyt fundamentowych to gwarancja jej trwałości nawet po wielu latach narażenia na napór gruntu i wód gruntowych. Jednocześnie materiał w pełni poddaje się recyklingowi.